Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie die gericht is op het herstellen van sportblessures. Hiervoor gaan we eerst op zoek naar de reden waarom je geblesseerd raakte, waarna een revalidatieplan wordt opgesteld voor jouw specifieke sport/situatie en jouw mogelijkheden en verwachtingen. Herval bij het hervatten van de sport na een blessure is helaas veel voorkomend. Daarom bepalen wij samen met u wat het ideale moment is om uw sport te hervatten en hoe u dit kan doen om zo het risico op herval zo klein mogelijk te maken. Indien nodig wordt dit gecombineerd met bijkomende therapievormen (manuele therapie, shockwave, dry needling, …).